Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sociaal

Waar mensen niet uit eigen kracht kunnen meedoen, ligt ook een taak voor de
gemeente. Dit heeft met name betrekking op ondersteuning bij het zoeken naar
werk, bij het omgaan met geld (en schulden), bij het vinden van de juiste zorg
op maat en, heel praktisch, bij de huishouding. D66 gaat uit van welzijn vóór
zorg. De ondersteuning moet aansluiten bij de behoefte van de inwoner en het
gezin. De gemeente zorgt voor betaalbare woningen en voor bijstand voor de
allerarmsten, zodat ook zij kunnen meedoen. De gemeente heeft een belangrijke
verantwoordelijkheid in de huisvesting en integratie van statushouders. D66 sluit
niemand uit en zet maximaal in op integratie in onze maatschappij.

Sociaal; iedereen kan meedoen.

Standpunten