Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Lokale Democratie

D66 is de partij van democratie binnen onze rechtsstaat. Onze inwoners mogen
over alles meepraten. Van de gemeente verwacht D66 derhalve het tijdig (blijven)
informeren van de inwoners. Alle stemmen moeten worden gehoord, alle meningen
verdienen respect en alle belangen moeten worden gewogen. Behoorlijk bestuur
heeft twee kanten: Hoe kom je tot besluiten? Maar ook: hoe ga je met elkaar om?
D66 kijkt altijd naar wat er nog beter kan; vol vertrouwen, met hoop, toekomstgericht
en met optimisme.

Lokaal en democratisch