Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid

Klimaatneutraal en energieneutraal zijn de overheersende doelen voor de komende
decennia. Voor D66 is duurzaamheid dan ook overkoepelend. De gemeente zal bij
alle taakvelden uit moeten gaan van duurzaamheid; duurzame energie, duurzame
woningen en duurzame mobiliteit. De gemeente moet het goede voorbeeld geven
en tegelijkertijd inwoners en bedrijven stimuleren tot een gedragsverandering.
Het bedrijfsleven en de landbouw zijn ook onderdeel van de verduurzaming van
de samenleving. D66 werkt toe naar een circulaire economie die gebaseerd is op
hergebruik van grondstoffen zodat afval niet meer bestaat.

Duurzaamheid