Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het
dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel
voor. Een stevige en creatieve kunst- en cultuursector draagt bij aan
een open en verbonden Nederland. D66 wil cultuur de ruimte geven. Met
een overheid die voorwaarden schept, zodat artiesten en theatermakers
de mogelijkheid krijgen tot ondernemen.

Kunst en cultuur houdt ons een spiegel voor