Steun ons en help Nederland vooruit

Meindert Brunia

Fractievoorzitter

Abcoude

 

Ik ben democraat in hart en nieren en zet me al jaren in voor een goed en een krachtig gemeentebestuur.

Een gemeente kan tegenwoordig alleen succes hebben als hij en heel goed kan luisteren naar de inwoners en heel goed kan uitleggen waarom de inwoners toch niet altijd hun zin krijgen.

Veel inwoners zijn uitstekend in staat hun eigen belangen te behartigen, en soms meer dan dat. Dat vraagt tegenwicht, ter bescherming van collectieve belangen en ter bewaking van de lange termijn-belangen.

Een minderheid van de inwoners is minder zelfredzaam. Zij vissen vaak achter het net of missen de boot. Hier is concrete ondersteuning geboden, in de vorm van bewustmaking, advies of hulp.

De gemeente moet beide groepen inwoners ‘bedienen’. Dit vraagt continu pendelen tussen steun en tegenwicht, tussen concreet en abstract.

D66 is voor mij uitstek de partij die dit kan. Opkomen voor hen die ondersteuning behoeven, maar tegelijkertijd een scherp oog voor de lange termijn ontwikkelingen en voor de bescherming van de belangen die geen stem hebben, zoals natuur, ruimte, schone lucht en stilte. Dat is mijn pakkie-an.

Meer van Meindert Brunia