Steun ons en help Nederland vooruit

Eelco Doorn

Raadslid

Ik weet wat er speelt rond de zorg en het welzijn en de ingrijpende gevolgen daarvan voor de inwoners die daar gebruik van maken.

Deze veranderingen maken het nodig dat raadsleden en bestuurders niet alleen op basis van kennis van zaken de juiste keuzes maken, maar daarbij oog houden voor de menselijke maat.

Mensen die mij goed kennen omschrijven mij als zeer maatschappelijk betrokken, iemand met visie en lef en als een senior met een  jeugdig enthousiasme en een gezonde dosis relativeringsvermogen. Ik ben iemand die zijn werk dan ook doet ‘met hoofd én hart’.

Ik ben maatschappelijk en al doende ook politiek betrokken geraakt. In de gemeente Abcoude heb ik mij lange tijd ingezet voor vrijetijdsvoorzieningen voor de jeugd, betaalbare woonruimte voor starters en senioren, het onderwijs, kunst en cultuur. Mijn deelname aan de verkiezingen vertaalde zich gelijk in een zetel winst en het resultaat was een wethouderschap van 2002 tot 2006, waarna ik terugkeerde als raadslid op zoek naar dynamiek! In de afgelopen raadsperiode heb ik mij beziggehouden met de transitie en transformatie van het Sociaal Domein, inmiddels goed voor een derde deel van onze begroting. Ik probeer daarbij steeds weer met frisse blik op zoek te gaan naar bestuurlijke vernieuwing die oog heeft voor de menselijke maat der dingen.

Ik ben dan ook bijzonder trots op het door mij kortgeleden behaalde resultaat met het Burgerinitiatief Sporthuis Abcoude. Een sportcentrum waar ik in mijn wethouders periode de basis voor legde en wat na een raadsinitiatief van onze fractie, nu in de vorm van directe democratie en zelfwerkzaamheid van inwoners gerealiseerd gaat worden. Ook dat is D66.

Veel inwoners herkennen dit en dat resulteerde ook de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in voldoende stemmen op mijn persoon, om naast de lijsttrekker, als enig fractielid met een eigen mandaat in de gemeenteraad te worden gekozen.

Mijn ambitie is onze partij als slimme vernieuwer te profileren, binnen de fractie, maar zeker ook als wethouder.

Eelco Doorn (oud wethouder Abcoude/raadslid De Ronde Venen)