Steun ons en help Nederland vooruit

Alex Stalenberg

Fractie assistent

65 jaar

Vinkeveen

Voor onze gemeente wil ik mij graag inzetten om de flexibiliteit te versterken, die wij hebben om tot een betere dynamiek en grotere zelfstandigheid te komen wat betreft economie, werk, toekomst voor jongere generaties, bedrijfsleven, Cultuur & Kunst en behoud van de Levenskwaliteit.

Met mijn inzet hoop ik gemeenschappelijk aan een solidere toekomst te kunnen werken met het behoud van de kwaliteit van onze woonomgeving. Dit kan alleen in samenwerking, en met een luisterend oor voor de kennis en wensen van onze gemeenschap.

Mijn parcours als viertalige in het internationale bedrijfsleven bracht mij via klantenbinding en marktanalyse en strategie tot mijn ervaring als analyticus en adviseur. Tevens heb ik vele jaren kunstenaars bewegingen mogen ondersteunen in hun projecten en dat heeft geholpen de vele meningen en ideeën van de lagen binnen onze bevolkingen te kunnen begrijpen.

Sinds mijn terugkomst in Nederland in 2011 heb ik  voor D66in Amsterdam meegewerkt met het aandragen van thema’s voor verkiezingsprogramma’s, ben ik ingevallen als bestuurscommissie secretaris en was ik actief lid bij campagnes en in gesprek met sessies. Tevens bij Amsterdamse en Nationale kennisgroepen mijn steentje bij gedragen. Ik ben tevens (voor D66) binnen de Europese A.L.D.E. partij, individueel lid.

Ik ben blij inwoner te zijn van deze mooie gemeente met zijn vrij unieke geschiedenis en vele kwaliteiten die menigeen koestert om er met plezier te willen wonen.

De D van Democratie staat voor mij voor een concept van moderniteit waarbinnen men de kennis en de vaardigheid van actieve burgers op kan halen om beslagen ten ijs te komen bij belangrijke beslissingen met het oog op het algemeen belang.

D66 is voor mij een volwassen midden partij waar men in dit algemeen belang, zowel sociaal als economisch wil en kan denken.

Onze structuur biedt de mogelijkheid aan elk lid om met zijn kennis en ervaring bij te dragen in het goed functioneren van onze partij als in het behoud van haar progressieve principes.

Binnen de raad van de Gemeente Ronde Venen denk ik te kunnen bijdragen aan een onderbouwde beslissingsvorming in verstandelijke samenwerking met de overige partijen.

 

Voor nu. Voor straks. D66 krijgt het voor elkaar.