Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 januari 2022 donderdag 13 januari 2022

D66 De Ronde Venen stelt programma vast

Het bestuur van D66 De Ronde Venen presenteert met trots het verkiezingsprogramma 2022-2026. Veel dank is verschuldigd aan de programmacommissie. Samen met onze top 7-kandidaten is hard gewerkt om te komen tot een programma waaruit onze ambities blijken. De Ronde Venen bestaat uit acht verschillende dorpen met ieder een eigen karakter. Er…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 8 november 2021

D66 presenteert top 7-kandidaten

D66 heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen vastgesteld. “De leden hebben gekozen voor een afgewogen mix van ervaren raadsleden en nieuw talent,” aldus wethouder en lijsttrekker Cees van Uden. “Het is daarnaast mooi om te zien dat de kandidaten verspreid uit de gemeente komen.” Nummer 2 op de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 oktober 2021

D66 luistert naar inwoners

Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de Gemeenteraad plaats. Dat lijkt nog ver weg, maar de partijprogramma’s zijn al volop in ontwikkeling. De uitslag van deze verkiezingen zullen voor de inwoners van De Ronde Venen effect hebben op hun dagelijks leven. D66 vindt het belangrijk, dat inwoners van De Ronde Venen hun mening…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 september 2021

AAV 21 september in teken van interne verkiezingen

De algemene afdelingsvergadering (AAV) van 21 september a.s. staat voor een groot deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De D66-leden die zich verkiesbaar hebben gesteld, krijgen de gelegenheid om zich te presenteren aan de andere leden. De vergadering vindt plaats in Het Sporthuis Abcoude, aanvang 20.00 uur. De verkiezing verloopt digitaal; leden kunnen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 mei 2021

D66 gaat voor groene energie !

Wel of geen windmolens? Wie in de gemeente rond loopt of fietst ziet op veel plekken posters en zelfs spandoeken tegen het plaatsen van windmolens; de kranten staan er vol mee en ook op social media is er veel aandacht voor. Het onderwerp speelt en de gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over het aanwijzen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 maart 2021

ALV verplaatst naar 19 mei 2021 19.00 uur.

De Algemene Afdelingsvergadering van 18 mei is verschoven naar 19 mei, in verband met een ingelaste raadsvergadering. We starten om 19 uur, zodat niet ook de fractievergadering van 19 mei verschoven hoeft te worden. Wilt u aanwezig zijn, of u lid bent of (nog) niet: laat het weten via info@d66derondevenen.nl.…

Bekijk nieuwsbericht

Nieuw raadslid D66: Joanne Freeve

  Met de voordracht van Cees van Uden als wethouder, treedt Joanne Freeve aan als nieuw raadslid voor D66. Joanne woont in Wilnis samen met haar man en hun twee zonen. “De gelegenheid om me als raadslid voor de gemeente De Ronde Venen…

Bekijk nieuwsbericht

D66 draagt nieuwe wethouder voor na vertrek Kiki Hagen

De goede uitslag van D66 bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer (24 zetels) maakte duidelijk, dat wethouder Kiki Hagen, die op plaats 21 stond, naar Den Haag zou vertrekken. Nu de stemmen definitief geteld zijn, blijkt dat zij, met meer dan 24 duizend stemmen, dit ook op eigen kracht zou hebben bereikt. Kiki is…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 januari 2021

Thema avond Duurzame Landbouw

25 januari online: Kringlooplandbouw de toekomst?   Wie geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de landbouw in Nederland kan op maandagavond 25 januari 2021 vanaf 20.00 uur in een online sessie meepraten over de stelling: “Over 10 jaar is in Nederland meer dan 50% van de landbouw…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 april 2020 maandag 16 maart 2020

Politieke avond Jeugdzorg 19 maart 2020 geannuleerd

Bijeenkomst Jeugdbeleidsplan uitgesteld D66 De Ronde Venen  stelt de bijeenkomst van 19 maart 2020 in Mijdrecht over het Jeugdbeleidsplan uit. De grote belangstelling voor het onderwerp geeft aan, dat deze bijeenkomst door velen werd gewaardeerd. Met de ontwikkelingen betreffende het covid 19 virus is besloten om de bijeenkomst uit te stellen. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 november 2019 zondag 27 oktober 2019

Wereldwinkel Abcoude moet blijven!

De fracties van D66 en PvdA/GroenLinks dienen donderdag 31 oktober een motie in in de gemeenteraad van De Ronde Venen om de Wereldwinkel in Abcoude te behouden. De gemeente wil het pand waar de Wereldwinkel in is gehuisvest namelijk verkopen. Raadsleden Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) en Eelco Doorn (D66): “In de Wereldwinkel in Abcoude werken…

Bekijk nieuwsbericht