Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 april 2020 maandag 16 maart 2020

Politieke avond Jeugdzorg 19 maart 2020 geannuleerd

Bijeenkomst Jeugdbeleidsplan uitgesteld D66 De Ronde Venen  stelt de bijeenkomst van 19 maart 2020 in Mijdrecht over het Jeugdbeleidsplan uit. De grote belangstelling voor het onderwerp geeft aan, dat deze bijeenkomst door velen werd gewaardeerd. Met de ontwikkelingen betreffende het covid 19 virus is besloten om de bijeenkomst uit te stellen. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 november 2019 zondag 27 oktober 2019

Wereldwinkel Abcoude moet blijven!

De fracties van D66 en PvdA/GroenLinks dienen donderdag 31 oktober een motie in in de gemeenteraad van De Ronde Venen om de Wereldwinkel in Abcoude te behouden. De gemeente wil het pand waar de Wereldwinkel in is gehuisvest namelijk verkopen. Raadsleden Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) en Eelco Doorn (D66): “In de Wereldwinkel in Abcoude werken…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 26 augustus 2019

Eerste paal sporthuis Abcoude

D66 is vol bewondering over de inzet van de vrijwilligers van het sporthuis Abcoude vanaf het burgerinitiatief tot het slaan van de eerste paal.  D66 is vol vertrouwen voor de komende fase van nu tot realisatie. D66 feliciteert de vrijwilligers en toekomstige gebruikers van het sporthuis Abcoude met de eerste paal.

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 maart 2019 zondag 3 maart 2019

D66, GroenLinks en Water Natuurlijk presenteren Waterschapsplannen

Gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden ook de Waterschapsveriezingen plaats. Iedere inwoner van De Ronde Venen kent het belang van waterbeheer: een te lage waterstand leidt tot uitdroging en een te hoge waterstand tot overstromingen. Dijken moeten in goede staat zijn om onder alle omstandigheden bescherming te bieden en het grondwaterpeil is…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 28 januari 2019
Waterschapsverkiezingen 2019

Waterschapsverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 zijn gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen de verkiezingen voor de Waterschappen. Sinds 2009 verlopen deze verkiezingen via kandidatenlijsten. D66 heeft zich vanaf dat moment aangesloten bij de waterschapspartij WaterNatuurlijk. WaterNatuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij. WaterNatuurlijk WaterNatuurlijk is in 2008 speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 26 november 2018
Algemene beschouwingen bij de begroting 2019

Algemene beschouwingen bij de begroting 2019

[caption id="attachment_661" align="alignleft" width="750"] Meindert Brunia[/caption] De Programmabegroting 2019 is de eerste Programmabegroting in deze gemeente waarvoor D66 medeverantwoordelijkheid draagt. En ik moet u zeggen: het smaakt naar meer. De begroting is goed leesbaar, weerspiegelt de ambitie uit het coalitieakkoord en staat vol met dingen die wij belangrijk vinden. Op thema’s als…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 september 2018

Felix klos in The Green Duck Abcoude

Vrijdagavond 7 september komt Felix Klos naar The Green Duck op de Amsterdamsestraatweg 1, in Abcoude. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement en Felix Klos is kandidaat lijsttrekker voor D66. Klos werkt nu voor de Tweede Kamerfractie van D66 en geldt als rechterhand van Alexander Pechtold voor wie hij meewerkt aan de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 april 2018

D66 komt graag met u in contact

D66 De Ronde Venen komt graag in contact met inwoners en belangstellende. Heeft u iets wat u wilt delen met D66? Of wilt u samen met de raadsleden of een raadslid lang een probleem of succes in uw omgeving lopen? Dan komen wij graag in contact met u. Mail naar m.brunia@derondevenen.nl of naar info@D66derondevenen.nl…

Bekijk nieuwsbericht

D66 De Ronde Venen over de verkiezingsuitslag

D66 feliciteert vanzelfsprekend de winnaars van deze verkiezingen. Allereerst natuurlijk de Seniorenpartij. Uit het niets naar 3 zetels is een geweldige prestatie, die alleen maar lof verdient. De tweede winnaar is de PvdA/GL. Een mooie sprong die past in het landelijk beeld van een winnend GL. De gewonnen zetels zijn ten koste…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 maart 2018 donderdag 22 februari 2018