Steun ons en help Nederland vooruit

D66 lost problemen op en pleit voor nieuw zwembad

Met een Initiatiefvoorstel van D66 werd afgelopen commissievergadering door de fractie gepleit voor een nadere uitwerking van een business case voor een nieuw zwembad in Abcoude. Eentje met harde toezeggingen van marktpartijen. Tijdens de vergadering werd door stichting Meerbad ook toegezegd een risicoanalyse te laten uitvoeren. Met deze toezeggingen en het feit dat de stichting de kosten van de risicoanalyse en het onderzoek voor haar rekening neemt, dat de stichting met een garantstelling van de gemeente zelf wil investeren in de bouw en de onderhandelingen wil doen met exploitanten en een geringe verhoging van de exploitatiebijdrage, verwachte D66 dat een belangrijk deel van de eerder door de verschillende fracties geuite bezwaren waren weggenomen.
Er waart momenteel echter een geest door de raad dat er vooral moet worden bezuinigd en de gemeente zich geen extra uitgaven kan veroorloven. Dit vooral om de uitgaven in het Sociaal Domein te kunnen beheersen. De raad vergeet daarbij dat het vraagstuk rond het zwembad nu juist datzelfde Sociaal Domein betreft en misschien ook wel een voorbeeld is van de transitie die de coalitie voorstaat. 
De betrokkenheid bij het zwembad, de inwoners die financieel enorm bijdragen en de verantwoordelijkheid die men als burger wil nemen, voldoet naar de mening van D66 aan de zienswijzen die in de raad eerder zijn gewisseld rond de participerende burger en organisaties die meer financiële verantwoordelijkheid moeten nemen.

 

 

Vergeten moet ook niet worden dat een sportvoorziening als deze in brede zin bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid van veel inwoners. In een bijlage werd dit op basis van onderzoek gekapitaliseerd tot een bedrag van circa 25-35.000 euro die jaarlijks bespaard werd op de WMO-uitgaven.

Kortom, we kunnen kiezen voor een korte termijn perspectief en dat is bezuinigen en cashen door grondverkoop of kiezen voor dit schoolvoorbeeld van hoe er naar het Sociaal Domein gekeken zou moeten worden en akkoord gaan met het besluit dat een uitwerking van de plannen tot een business case mogelijk maakt. Waar een wil is, is een weg. Met een begroting van 95 miljoen moet die weg ook gevonden kunnen worden!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018