Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 oktober 2021

D66 luistert naar inwoners

Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de Gemeenteraad plaats. Dat lijkt nog ver weg, maar de partijprogramma’s zijn al volop in ontwikkeling. De uitslag van deze verkiezingen zullen voor de inwoners van De Ronde Venen effect hebben op hun dagelijks leven. D66 vindt het belangrijk, dat inwoners van De Ronde Venen hun mening en ideeën laten horen. De programmacommissie van D66 organiseert daarom op zondag 17 oktober een open middag. Op deze middag luisteren de leden van deze commissie graag naar alle ideeën die bij de inwoners leven of deze nu over woningbouw, speelplaatsen of verduurzaming gaan. Uw inbreng is van harte welkom en zal er zeker toe leiden dat het verkiezingsprogramma van D66 dicht bij de inwoners zal staan. Op 17 oktober bent u vanaf 14.00 uur welkom op de locatie van Atlantis, Hoofdweg 85A te Mijdrecht. Om één en ander in goede banen te leiden wordt u verzocht uw komst vooraf aan te melden via info@d66derondevenen.nl.

Thema

Lokale Democratie

D66 is de partij van democratie binnen onze rechtsstaat. Onze inwoners mogen
over alles meepraten. Van de gemeente verwacht D66 derhalve het tijdig (blijven)
informeren van de inwoners. Alle stemmen moeten worden gehoord, alle meningen
verdienen respect en alle belangen moeten worden gewogen. Behoorlijk bestuur
heeft twee kanten: Hoe kom je tot besluiten? Maar ook: hoe ga je met elkaar om?
D66 kijkt altijd naar wat er nog beter kan; vol vertrouwen, met hoop, toekomstgericht
en met optimisme.

Lees meer