Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 september 2021

AAV 21 september in teken van interne verkiezingen

De algemene afdelingsvergadering (AAV) van 21 september a.s. staat voor een groot deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De D66-leden die zich verkiesbaar hebben gesteld, krijgen de gelegenheid om zich te presenteren aan de andere leden. De vergadering vindt plaats in Het Sporthuis Abcoude, aanvang 20.00 uur. De verkiezing verloopt digitaal; leden kunnen na afloop van de AAV tot en met 5 oktober hun stem uitbrengen.

Thema

Lokale Democratie

D66 is de partij van democratie binnen onze rechtsstaat. Onze inwoners mogen
over alles meepraten. Van de gemeente verwacht D66 derhalve het tijdig (blijven)
informeren van de inwoners. Alle stemmen moeten worden gehoord, alle meningen
verdienen respect en alle belangen moeten worden gewogen. Behoorlijk bestuur
heeft twee kanten: Hoe kom je tot besluiten? Maar ook: hoe ga je met elkaar om?
D66 kijkt altijd naar wat er nog beter kan; vol vertrouwen, met hoop, toekomstgericht
en met optimisme.

Lees meer