Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 januari 2021

Thema avond Duurzame Landbouw

25 januari online: Kringlooplandbouw de toekomst?

 

Wie geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de landbouw in Nederland kan op maandagavond 25 januari 2021 vanaf 20.00 uur in een online sessie meepraten over de stelling:

“Over 10 jaar is in Nederland meer dan 50% van de landbouw kringlooplandbouw”

Er zijn 3 inleiders:

Tjeerd de Groot, lid Tweede Kamerfractie van D66. Hij geeft zijn visie op de voedselproductie die goed is voor de boer en goed is voor de natuur en wil debatteren over de vorm waarin dat zou moeten gebeuren.
Peter Haring, sustainability professional en lid van de D66 commissie Duurzame landbouw. Wat verstaan we nu eigenlijk onder duurzame landbouw? Een goede vraag voor het debat.
Ben Apeldoorn,  bestuurslid van LTO Noord afdeling Gelderse Vallei en melkveehouder.

Hij zal ingaan op de circulariteit van de huidige veehouderij en de rol die de intensieve veehouderij daarin speelt.

Na de korte inleidingen krijgen alle deelnemers aan deze zoomsessie gelegenheid te debatteren met en vragen te stellen aan elk van de inleiders.

Meer informatie en aanmelden bij landbouw@d66rhenen.nl,  tot uiterlijk 22 januari.

Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen op 25 januari een link voor deze interactieve zoomsessie.

Deze online thema avond is een initiatief van D66 Utrechtse Heuvelrug en Rhenen in samenwerking met D66 Regio Midden Nederland.