Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 november 2018

Algemene beschouwingen bij de begroting 2019

Meindert Brunia

De Programmabegroting 2019 is de eerste Programmabegroting in deze gemeente waarvoor D66 medeverantwoordelijkheid draagt. En ik moet u zeggen: het smaakt naar meer. De begroting is goed leesbaar, weerspiegelt de ambitie uit het coalitieakkoord en staat vol met dingen die wij belangrijk vinden. Op thema’s als duurzaamheid, milieu, inwonersparticipatie en de leefomgeving staat een duidelijke visie beschreven; een visie die zich richt op de toekomst van onze mooie groene gemeente. Een goede start dus van het college. Nu wordt het een kwestie van uitvoeren en zorgen dat het gebeurt. De fractie heeft er alle vertrouwen in.

Vz, ik maak een paar opmerkingen over de begroting. En dat doe ik aan de hand van de buitenkant van dit boekwerk. Want aan die buitenkant is een heleboel te zien.

Wat we zien zijn twee fietsers. Fietsen is een onderwerp dat D66 na aan het hart ligt; we zullen daarover ook een amendement indienen. Maar het zijn niet zo maar fietsers. Het zijn blije fietsers. Blij omdat ze buiten zijn, blij omdat ze in beweging zijn, blij omdat ze kunnen genieten van een aantrekkelijke groene omgeving. Ook allemaal zaken die D66 belangrijk vindt en die ook maken dat de gemeente zich goed leent voor kleinschalige recreatie.

Wat we ook zien is een fraaie molen. Onderdeel van het cultureel erfgoed waarmee onze gemeente zo rijk bedeeld is. Maar ook een icoon van windenergie. Want onze verre voorvaderen waren natuurlijk al volop bezig met wind- en zonne-energie, ver voordat de fossiele brandstof werd ontdekt. Daarom is omschakelen naar groene energie eigenlijk helemaal geen vernieuwing, maar gewoon terug naar hoe het was en hoe het hoort. Gelukkig is dat onderwerp bij dit college in goede handen.

En wat we zien zijn de wolken.  En die bewolking, die vormt een metafoor voor de financiele situatie van de gemeente. Het is bepaald niet onbewolkt en er is dus geen enkele aanleiding om het werk het werk te laten en ons zorgeloos door de zon te laten koesteren. Maar het blijft wel droog; er dreigt geen bui, laat staan een onweer. Het weer is solide en de begroting is even solide, ook voor de komende jaren. We kunnen vooruit; er is genoeg te doen.

Ten slotte voorzitter, toch nog even over die fietsers. Ze rijden in dezelfde richting, maar ze trappen en sturen onafhankelijk van elkaar. Ze zitten niet samen op een tandem. Voor mij wekt dat een associatie op, een associatie met het college en de raad. Ook college en raad  zitten op aparte fietsen en niet op een tandem. Het zijn twee instanties, met gescheiden bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat noemen we dualisme. Ze hebben wel allebei dezelfde routekaart, om te voorkomen dat ze verschillende richtingen inslaan. Die routekaart, dat is het coalitieakkoord en, na vanavond, ook deze programmabegroting.

Voorzitter, onze moties en amendementen, en ik noem alleen die waarbij D66 1e ondertekenaar is:

1) Amendement ‘De Ronde Venen op de fiets’, met vijf aanvullende beslispunten over de uitvoering van het fietsverkeersplan, ondersteund door VVD, Pvda/GL, CU/SGP en CDA
2) Amendement ‘kunst en cultuurbudget’, ondersteund door PvdA/GL, L8K en Seniorenpartij
3) Motie ‘openbare toiletten, ingediend samen met de Seniorenpartij
4) Motie ‘Dick Bruna veilige schoolzone’, ingediend samen met de RVB, CDA en L8K