Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 september 2016

Ruimte op de plas, college in het nauw

foto-d66-2 foto-d66-3Ruimte op de plas brengt college in het nauw

Op het eerste gezicht, lijkt er niets aan de hand. Ruimte genoeg op de Vinkeveense Plassen, zo menen menig fietser of recreant. Kiki Hagen, fractievoorzitter van D66 in De Ronde Venen kijkt echter ook naar de de milieuruimte. Die milieuruimte is belangrijk voor het nieuwe bestemmingsplan Vinkeveense Plassen dat volgend jaar gereed moet zijn. “De milieuruimte is de totale ruimte die er is voor menselijke activiteiten op de plas zonder dat het milieu erop achteruit gaat” vertelt Kiki. “Bij milieu moet je denken aan natuur, groen en dieren, aan geluid, waterkwaliteit en luchtkwaliteit. En alles wat wij doen op de plas – zoals varen, zwemmen, overnachten, barbecuen – beperkt de gebruiksmogelijkheden van anderen”.

 

Crisis in de Raad

De inzet van D66 heeft er toe geleid dat er een aparte milieueffectrapportage (MER) gemaakt gaat worden om die milieuruimte vast te stellen. Maar nu is de gemeenteraad ernstig verdeeld geraakt over de vraag hoe die MER moet worden uitgevoerd. Een voorstel hierover werd afgelopen donderdag door een grote minderheid geamendeerd. Naast D66 en PvdA/GroenLinks bracht ook VVD steun uit voor de amendementen. Dit bracht de Raad in dusdanig grote problemen, dat een werkgroep nodig is om de partijen weer bij elkaar te brengen.

 

Illegale bebouwing

“Een MER is een ingewikkeld technisch onderzoek”, vertelt Kiki Hagen. “Het is daarnaast ook een objectief onderzoek en daarom moeten de uitgangspunten zuiver zijn. Maar, zeker bij het huidig college, hebben sommige partijen nu al bepaalde verwachtingen over de uitkomst”. Zoals menigeen weet zijn er talloze (naar verluidt meer dan 1000) illegale  bouwsels zijn die er niet hadden mogen zijn. Jarenlang ‘wegkijken’ door de gemeente en het recreatieschap leidde tot de huidige, ondoorzichtige situatie. Nu er een nieuw bestemmingsplan moet komen komt dit als een boemerang terug. Hoeveel milieuruimte wordt nu al ingenomen door al die illegale bouwsels en de recreatie die daarbij hoort? Hoeveel milieuruimte is daardoor niet beschikbaar voor andere recreanten? Het is daarom erg belangrijk, dat de beginsituatie van de MER helder is: gaan we uit van hoe het zou moeten zijn, of nemen we de illegale bebouwing als vertrekpunt?

 

Plas is van iedereen

D66 wil dat iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft. Ook als het gaat om het genieten van de natuur, de stilte en de ruimte. Die zijn namelijk van ons allemaal. “Eerlijk delen is een van de uitgangspunten van D66” zegt Kiki Hagen, fractievoorzitter van D66. Daarom is D66 mordicus tegen het plan van het college om het illegale gebruik als vertrekpunt te nemen. “Dat bevoorrecht de brutalen”, zo zegt Kiki Hagen, “en de mensen die eerlijk zijn geweest staan achteraan. Een meerderheid van politiek partijen is het met ons eens, ook college partij VVD. Het is onze goede hoop, dat ook de wethouders gaan inzien dat de plas van en voor iedereen is”.