Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juni 2016

D66: coalitie blokkeert vernieuwing

D66: coalitie blokkeert vernieuwing. 

 

Begin juni debatteerde de gemeenteraad 2 avonden lang over de Kadernota 2017; de uitgangspunten voor het komende jaar. D66, tezamen met de andere oppositie partijen, wilde twee uitgangspunten wijzigen. Allereerst het plan om te gaan beginnen met het groot onderhoud van verschillende wegen, zonder na te gaan welke wegen prioriteit hebben. Ten tweede het plan om de komende jaren te bezuinigen op de zorguitgaven.

 

bezuinigen op zorg

Fractievoorzitter Kiki Hagen na de vergadering: ‘Het is onvoorstelbaar dat de bezuinigen op de zorg er komen. Ondanks waarschuwingen van staatssecretaris Van Rijn, waarin hij aangaf dat gemeenten zich met de verminderde zorguitgaven niet rijk moesten rekenen. Kiest dit college en deze coalitie er voor om deze gelden weg te trekken uit het sociale domein. Hoe kan je dit risico nemen bij de zorg, daar waar het gaat om mensen, om onze inwoners!?’  Kiki vervolgt: ‘Daarentegen gaan we investeren in een aantal willekeurig geselecteerde wegen, zonder plan, zonder visie!’

 

investeren in asfalt

Vier van de acht kernen krijgen een weg die hersteld wordt. Niet gebaseerd op een wegenonderhoudsplan, want dat plan komt pas in 2017. Op de vraag waarom het college niet wacht tot er een doordacht wegenbeheersplan ligt, was het antwoord van de wethouder: ‘We willen aan de slag.’

 

gebrek aan ambitie

De wijzigingsvoorstellen van de oppositie werden verworpen door de coalitie. De Kadernota werd met dezelfde stemverhouding (14-12) aangenomen. Onbelangrijke moties, zoals een rijk aanbod aan vis voor vissers, afkomstig van een coalitie partij, haalde een meerderheid.

Belangrijke moties van D66 zoals het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de binnensportaccommodaties in de gemeente en het nemen van initiatief om in de gemeente voortgezet techniekonderwijs mogelijk te maken haalden het niet.

 

Hardop vroeg fractievoorzitter Hagen zich tijdens haar beschouwing dan ook af: ‘Houdt dit college eigenlijk wel van haar gemeente?’