Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 mei 2016

D66 verwelkomt betrokken inwoners!

 

Na de wanvertoning van het college, waar in feite geen gevolg werd gegeven aan de motie van wantrouwen zit de gemeente nu opgescheept met een visieloos college en een angstig coalitieakkoord.

Het huidige akkoord kost veel geld, maar levert de inwoner niets op! D66 merkt dat de inwoner juist nu behoefte heeft aan openheid en duidelijkheid. Bijvoorbeeld over de bestemming van de Vinkeveense plassen, plaatsing van vluchtelingen en de woningnood voor starters in de verschillende kernen.

D66 komt al jaren op voor een eerlijke en open bestuurscultuur. Om te voorkomen dat de inwoner verder wordt genegeerd, roept D66 u als inwoner op om met concrete voorstellen te komen.

Kiki Hagen, fractievoorzitter: ’D66 maakt zich hard voor duidelijke communicatie en burgerparticipatie. Wij zullen ons hier de komende twee jaar nog sterker voor inzetten. Niet in de raadzaal, waar het algemeen belang duidelijk is ondergesneeuwd, maar samen met u! Daarom is D66 eens te meer benieuwd naar uw ideeën en suggesties!’

Deel ze met ons: bij u thuis, op de markt of per email! Denkt u met ons mee?

Facebook.com/D66DRV

info@d66derondevenen.nl