Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 mei 2016

D66 inbreng raadsvergadering mei 2016 over het nieuwe collega akkoord.

Inbreng raadsvergadering

Voorzitter, het is D66 nog steeds geenszins duidelijk:

waarom de fractie van het CDA en RVB de motie van wantrouwen afgelopen raadsvergadering hebben ingediend. Waarom het vorige akkoord niet volstond en er vier wethouders naar huis werden gestuurd. En waarom u dacht dat dit college geen lering kon trekken uit het rapport dat voorgelegd werd door de Rekenkamer.

 

Nog belachelijker vindt D66 het dat na het aftreden van de vier wethouders, de twee eigen wethouders de volgende dag al weer zeker waren van hun aantreden!

D66 kan niet anders concluderen dan dat de motie een rookgordijn is geweest voor de werkelijke motieven. Motieven die waarschijnlijk al maanden in de lucht hingen.

 

Voorzitter, we mogen ons prijzen dat we in een democratie leven. Maar onze democratie is kwetsbaar. Naast wetten en structuren is de belangrijkste voorwaarde voor het goed functioneren van de democratie vertrouwen.

Met name dit vertrouwen is door het handelen van de fracties van CDA en RVB gesteund door de VVD ernstig geschaad. Veel inwoners geven hier uiting aan.

Met name spreken we het CDA aan, die door dit handelen niet alleen de raad en haar volksvertegenwoordigers niet serieus neemt, zij slaagt er ook in het vertrouwen van de inwoner in de lokale politiek, te verliezen.

 

Voorzitter, de aanleiding voor het rekenkamerrapport over DUO+ was het op het laatste moment omzeep helpen van een voorstel tot samenwerken dat zou leiden tot een besparing van 800.000 euro. In het nieuwe akkoord lezen wij niets, maar dan ook niets terug over hoe deze besparing wordt opgevangen!

De inwoner betaalt voor wanbeleid!Erger nog u sluit per definitie elke groot schalige samenwerking uit. Juist DIE samenwerkingsverbanden, waarmee grote besparingen gerealiseerd kunnen worden.

 

D66 dacht eerst niet genoeg tijd te hebben om dit akkoord goed inhoudelijk te behandelen, maar het werd bij het doornemen al snel duidelijk dat dit geen probleem hoeft te zijn. Het bevat namelijk weinig inhoud.

 

Behoudens vele obligate teksten worden alleen enkele persoonlijke voorkeuren, die blijkbaar moeten worden veiliggesteld, vermeld.

 

D66 heeft aan 1 woord genoeg om dit coalitieakkoord te kenschetsen. En als u dit akkoord vergelijkt met het vorige  dan ziet u het onmiddellijk: dit coalitiekoord is kleurloos. Een kleurloos akkoord. En, voorzitter, het trieste is dat wij na lezing van de inhoud nog steeds denken: dit is een kleurloos akkoord.

Typisch een akkoord van partijen die niet weten wat ze met deze gemeente willen. Alsof zitting nemen, belangrijker is dan verantwoordelijkheid nemen.

 

Dit kleurloze akkoord heet: maatschappelijk betrokken, met visie naar vooruitgang!

 

U kunt uw stuk wel visie noemen, dat betekent nog niet dat u daadwerkelijk een toekomst visie voor onze gemeente heeft neerlegd.  Het ziet er naar uit dat we onveranderd koers houden op een visieloos tijdperk, waar angstig beleid de boventoon voert. Maar waar geen visie is, bestaat geen vooruitgang.

 

Is het die angst die leidend is voor dit akkoord dat hoofdzakelijk bestaat uit wettelijke taken? Dan kunnen we net zo goed onder curatele worden gesteld!

 

Handhavings problematiek oplossen door legalisatie…

Legaliseren wordt een doel op zich, prachtig vindt D66 deze methodiek.

Laten we alles legaliseren en onze problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon! De woningnood wordt opgelost, want iedereen kan wonen waar hij wil!

Laten we de illegale bomenkap, fout parkeren en vuilstort dan ook meteen meenemen, alles waar u de inwoner rechtsonzekerheid wil brengen.

 

Of bedoelt deze coalitie selectief legaliseren, net zoals het u uitkomt.

Zijn dit uw normen en waarden, VVD en CDA?

 

En de problemen en consequenties die de toekomst met zich meebrengt stelt u gewoon uit, of zoals u dat verhullend noemt: herprioteren of herfaseren.

Ook dat is regeren met angst.

 

Wij sluiten graag af met iets positiefs, want naast alle wolligheid ontdekten wij toch een concreet punt: de Toeristenbelasting wordt vastgelegd op €0,88 in akkoord. Prachtig! Maar in de praktijk houdt u daar toch geen toezicht op

en schiet de toerist er niets mee op! Dat blijkt ook wel, want de financiële consequenties laat u achterwegen. Of gaat u hier dan weer wel actief op handhaven?

 

Dat lezen we nergens terug, dus voorzitter, nou blijkt eigenlijk dat ook dit punt niet anders dan kortzichtig te noemen is.. Overigens de financiële consequenties van dit akkoord worden over de hele linie niet duidelijk en over gelaten aan het college, zo is het wel heel gemakkelijk roepen!

 

Eigenlijk hadden we gedacht dat de partij die zich liberaal noemt, in dit akkoord er voor zou zorgdragen, dat deze gemeente nu eindelijk uit het diepe dal zou kunnen kruipen, met een toekomstbeeld, een meerjarenperspectief. Maar niets is minder waar!

 

D66 daagt de VVD dan ook uit, om samen met ons de, ook de door haar gewenste sturing, te geven de komende periode!

 

Het moge duidelijk zijn voorzitter, D66 wil wél graag vooruit, met onze gemeente!