Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 maart 2016

D66 avond over Vinkeveense Plassen groot succes

Bijeenkomst D66 groot succes

Afgelopen woensdag 9 maart organiseerde D66 een bijeenkomst over de Vinkeveense
Plassen: “Wie de lusten, wie de lasten!?” Om zo goed geïnformeerd door de inwoners en gebruik- ers van de plas, het vervolg proces in te gaan.

Een groot aantal recreanten, eigenaren van legakkers en natuurliefhebbers waren aanwezig. Na- dat provinciaal statenlid Philip Overkleeft de rol van de provincie toelichtte en natuur en milieu vereniging De Groene Venen de huidige stand van zaken op de plas belichtte, kwam D66 kort aan het woord en vertelde wat de kadernota inhoudt: ’D66 heeft in de raadsvergadering van 25 febru- ari, samen met PvdA/GL/Lokaal Sociaal, 3 amendementen ingediend op de Kadernota Vinkeveense Plassen. De Kadernota geeft de uitgangspunten aan voor het nieuwe bestemmingsplan dat nu wordt gemaakt en dat voor de komende 10 jaar bepaalt wat er wel en niet mag op en rond de plassen. De belangrijkste vraagstukken zijn: hoeveel bebouwing is er toegestaan op de legakkers óf in recre- atiewoningen permanent mag worden gewoond en welke toeristische voorzieningen er komen op de zandeilanden.

Vervolgens reageerden de aanwezige belangstellenden. Waarbij belangrijke thema’s aan bod kwa- men: Het is belangrijk dat heel snel duidelijk wordt wat wel en niet toegestaan is op de plas en
ten tweede dat de gemeente daarop dan ook handhaaft. Als derde punt kwam naar voren dat alle eigenaren van legakkers voorzien in eigen onderhoud, maar om dat in stand te houden de mogeli- jkheden van recreëren en eventuele bebouwing goed onderzocht moeten worden. Hoe aantrekkeli- jker de legakker, hoe beter de legakker onderhouden wordt. Uiteraard zonder de natuurgebieden te belasten. Tenslotte werd aangegeven dat niet de huidige situatie het uitgangspunt zou moeten zijn, omdat dan ook de illegale bebouwing daarin zou worden meegenomen. Dit zorgt voor precedenten; illegaal verkregen bebouwing zouden zo dan gelegaliseerd worden dit ten overstaan van eigenaren die zich wel aan de regels hielden.

Kiki Hagen, fractievoorzitter D66: ’De Vinkeveense Plassen is een van de mooiste plekken die onze gemeente kent. Het is daarom erg belangrijk om als politieke partij goed geïnformeerd te worden door onder andere de direct betrokkenen, inwoners van Vinkeveen, recreanten en natuur verenigin- gen. Zij gebruiken deze plas het meeste, zijn mede eigenaar, kennen de historie en zien de recente ontwikkelingen. Deze avond gaf de ruimte aan iedereen om zijn gedachten te delen en daarmee kunnen wij als D66 goed beslagen ten ijs het vervolgproces in.’

D66 dankt nogmaals alle aanwezigen voor hun komst!