Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 februari 2016

Vinkeveense Plassen: Wie de lusten, wie de lasten

D66 houdt op 9 maart 2016 een openbare ledenavond over de ontwikkeling van het plassengebied

D66 De Ronde Venen maakt zich grote zorgen over de mogelijke aantasting van natuur en cultuurhistorie van de Vinkeveense Plassen. De gemeenteraadsfractie van D66  vindt het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan van het plassengebied één van de grootste opgaves van onze gemeente in deze raadsperiode.

In de raadsvergadering van donderdag 25 februari heeft D66 haar zorgen geuit over de mogelijkheden tot grote aantasting van natuur en cultuurhistorie in het Vinkeveense plassengebied.

Het college van B&W is voornemens de deur open te zetten tot legalisatie van 600-1000 illegale bouwsels op de legakkers en vervolgens een vergroting van dit aantal en de omvang voor te staan.

Legakkers lijken bouwakkers te worden. Ten aanzien van allerlei ontwikkelingen op de zandeilanden en op de Grote Plas wilde het college de rol van de gemeenteraad buiten spel zetten. D66 heeft met een meerderheid van de raad met een drietal moties bereikt dat de schade iets beperkt wordt en dat de plannen getoetst gaan worden op haar milieu effecten.

Omdat daarmee niet alle zorgen weg zijn, zal D66 ook het vervolgtraject strak blijven volgen.

 

Om de ontwikkelingen goed te volgen is er op woensdagavond 9 maart 2016 om 20.00 uur een ledenavond over dit onderwerp. Ook niet leden zijn van harte welkom. De avond vindt plaats in Vinkeveen Haven, aan de Herenweg 144 in Vinkeveen.

Vanuit de D66 Fractie in de Provinciale Staten zal de portefeuillehouder Ruimtelijk Ordening spreken. Milieu en Natuurvereniging De Groene Venen zal vertegenwoordigd zijn, en D66 gemeenteraadslid Cees Houmes zal de stand van zaken in het gemeentelijke besluitvormingsproces over het nieuwe bestemmingsplan toelichten. Er is natuurlijk ruimte voor een uitwisseling van visies en standpunten. U bent van harte welkom.

Na de pauze zullen de D66 leden onderling spreken over het referendum over samenwerkingsverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april en het financieel jaarverslag van de afdeling.